Viser arkivet for februar, 2010

Klimakur kan bli distriktsdød.

Klimakur 2020 la i går fram sin rapport om tiltak og virkemiddel for å nå norske klimamål innan 2020. Dette kan sjå ut som den ”endelege løysinga” for å avfolke norske distrikts og utkantsamfunn.
Les meir…

Tilpassa helsetenester nær brukaren.

Kommunane i Nord Gudbrandsdalen og Sjukehuset Innlandet utviklar no eit tettare samarbeid om det nye distriktsmedisinske senteret på Otta (DMS). Dette vil bli eit viktig bidrag i arbeidet med framtidige helseutfordringar og satsinga høver godt inn i samhandlingsreformen.

Det handlar om å hente det beste ut av kvarandre.
Les meir…

-Dei stigande forventningars missnøye

I dag har Kommunenes sentralforbund i Innlandet sin årlege strategi konferanse på Lillehammer. Finansminister Sigbjørn Johnsen har nettopp hatt eit godt innlegg om den økonomiske situasjonen i landet. Sjølv nytta eg høvet til å få ein prat med han om dei komande jordbruksforhandlingane.
Les meir…