Viser arkivet for mars, 2011

Rett mann i AP

Göran Person talar no på toppkandidatsamling i Oppland AP. Eg har hørt han fleire gonger tidlegare. Det han har vore opptatt av er rett og slett rein Senterpartipolitikk. Vonar toppkandidatane i AP tek godt imot innspela han kjem med.

Les meir…

Innlegg på landsmøte

Gode landsmøte

Fordi miljø- og distriktshensyn ikkje blir høyrt, har 173 kommuner – saman med miljørøyrsla, klaga Regjeringa inn for ESA. Dette er fordi revisjonar av eldre vasskraftutbyggingar ikkje skjer i tråd med EUs vanndirektiv. Sakshandsamingstida for Tesse i Lom, har no passert 20 år. Hadde dette skjedd i ei kommune ville myndigheitene grepe inn. Slik er det ikkje for Staten.
Les meir…

Prøvestein for Borten Moe

Revisjon av vilkåra for eldre vasskraftutbyggingar kan bli ein av dei fyrste prøvestein for den nye statsråden i OED, Ola Borten Moe. Revisjonen av Tesse i Lom er ei av dei fyrste sakene som ligg klar til politisk avgjerd på statsrådens bord.
Les meir…

Klimapark 2469

Knapt nokon del av utviklingsarbeidet i Lom dei siste åra har fått så mykje (velfortent) merksemd som Klimapark 2469. Mange gode samhandlingspartar har delteke i ei kreativ utviklingsfase. Oppland Fylkeskommune har vore den mest sentrale.

Les meir…