Viser arkivet for stikkord kraftutbygging

Smådøla

Det er ikkje mange stader i Noregs land at det frå naturen sin side ligg betre til rette for å gjennomføre ei skånsam kraftutbygging enn det AS Eidefoss no har lagt fram planar om for Smådøla. Kommunestyret i Lom gjekk sist torsdag samrøystes inn for planane.
Les meir…