Viser arkivet for stikkord omdømmeprosjekt

Lom med i omdømmeprosjekt

I alt 40 kommunar og fylkeskommunar søkte om å få delta i det utlyste omdømmeprosjektet attraktive arbeidsgivere.

8 deltakarane er valgt ut med grunnlag i gode søknader og høge ambisjonar.

KS har oppretta ei eige nettside for satsinga www.ks.no/omdomme som kommunar og fylkeskommunar kan dra nytte av. Det skal vere 4 fagsamlingar der eksterne ressurspersonar og miljø knytt til forskning, profilering av organisasjonar med høg kompetanse vil bidra.

Dette blir både spanande og lærerikt.