Viser arkivet for stikkord regionkontoret

Samling av regional næringskompetanse

Nord Gudbrandsdalen har unike moglegheiter for kreativ næringsutvikling framover. Det fordrar at kommunane evner å sjå ut over kommunegrenser, slik næringslivet har lang og god tradisjon og erfaring med å gjere.

Les meir…