Viser arkivet for stikkord sentralisering

Sentralisering også i Tyskland

Har i ein og ein halv dag vore på vitjing i kommunen Röttingen i Bayern. Det var eit interessant og lærerikt besøk. Min tyske kollega Martin Umscheid hadde lage eit tettpakka men lærerikt program.

Röttingen ligg ein halv times kjøretid frå den store byen Würzburg. Det tek 1 time med tog frå storbyen Frankfurt.

Rôttingen har eit folketal på rundt 1900 innbyggarar. Det er over 900 arbeidsplassar i kommunen.

Eibe

Store bedrifter er leikeapparatprodusenten Eibe og bedrifta ITW som lagar bildelar. Trass i gode kommunikasjonar med korte avstandar, rikeleg med høgteknologiske kompetansearbeidsplassar slit Röttingen med dei same utfrodringar som Nord Gudbrandsdalen.

Folketalet går ned.

Det kan altså sjå ut som om det ikkje er korkje samferdsel eller arbeidsplassar som er heile svaret på sentraliseringskoden som vi ser både nasjonalt og internasjonalt.

Röttingen satsar som Lom sterkt på tettstadutvikling som ein viktig utviklingsstrategi. Landsbysenteret har strenge krav til byggeskikk og estetikk. Som i Lom. Dei vart i 1953 fyrste Europastadt. Dette med bakgrunn i landsbyen sin. Og reiseliv er ei viktig vekstnæring. Difor er tek dei aktivt del i å bygge eit landsdelsselskap innan reiseliv som går under merkevaren Franken weinland.

Bakeriet er viktig for Röttingen, ordførar Umscheid til høgre i bildet

Lom og Röttingen er geografisk svært ulike, men når det gjeld samfunnsmessige utfordringar svært like.
Difor er det nyttig og drøfte både demografiske utfrodringar, landsbyutvikling og reiseliv med denne tyske kommunen.

Det er ikkje sikkert vi treng fleire forskningsrapportar om dette tema. Kanskje finn vi fleire svar saman når vi deler praktiske erfaringar.