Viser arkivet for stikkord tesse

Prøvestein for Borten Moe

Revisjon av vilkåra for eldre vasskraftutbyggingar kan bli ein av dei fyrste prøvestein for den nye statsråden i OED, Ola Borten Moe. Revisjonen av Tesse i Lom er ei av dei fyrste sakene som ligg klar til politisk avgjerd på statsrådens bord.
Les meir…