Viser arkivet for stikkord undersøkelse

Lokaldemokratiet i Lom

Nå skal innbyggarane i Lom få si frå kva dei meiner om lokaldemokratiet i kommunen. Lom har vorte plukka ut blant 90 kommunar for å gjennomføre ein såkalla lokaldemokratiundersøkelse.

Dette er ei utprøving i regi av Kommunenes sentralforbund og Kommunal og Regionaldepartementet

Hensikta er at innbyggarane skal få si sitt om korleis dei meiner lokaldemokratiet fungerer i kommunen.
Kommunestyremedlemmane skal også få besvara ein del spørsmål.

Resultata skal danne grunnlag for demokratiutvikling. På sikt er planane at alle landets kommunar skal få kunne ta del i ein slik undersøkelse.

Eg vonar på stort engasjement kring granskinga i Lom.

Webkamera frå Nasjonalparklandsbyen Lom i dag kl 15.33